Sisäasiainministeriön asetus ilmanvaihtokanavien ja -laitteistojen puhdistamisesta N:o 802/2001 Sisäasiainministeriön asetus

ilmanvaihtokanavien ja -laitteistojen puhdistamisesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2001 Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 30 päivänä huhtikuuta 1999 annetun pelastustoimilain (561/1999) 88 §:n nojalla: 1 §

Soveltamisala

Tämä asetus koskee painovoimaisesti tai koneellisesti ilmaa vaihtavien ilmanvaihtolaitteistojen sekä kammioiden, puhaltimien, paloeristeiden, palorajoittimien ja muiden ilmanvaihtolaitteistoon kuuluvien paloturvallisuuteen vaikuttavien laitteiden ja ilmanvaihtokanavien puhdistamista. Kunnan pelastusviranomainen voi yksittäisessä kohteessa määrätä pelastustoimilain (561/1999) 31 §:n nojalla ilmanvaihtolaitteiston puhdistamisesta. 2 §

Vuosittain puhdistettavat ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot

Kerran vuodessa tulee puhdistaa: 1) ammattimaisten ruuanvalmistuspaikkojen ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot; 2) ruiskumaalaamon, puusepäntehtaan ja -liikkeen, tekstiilitehtaan, pesulan, leipomon ja savustamon ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot sekä ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot, jotka ovat sellaisessa teollisuus- tai muussa tilassa, missä ilmanvaihtokanaviin kerääntyy runsaasti herkästi paloa levittäviä aineita; 3) ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot huonetilassa, jossa teollisesti valmistetaan tai teknisesti käytetään palavaa nestettä. 3 §

Viiden vuoden välein puhdistettavat ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot

Vähintään viiden vuoden välein tulee puhdistaa: 1) sairaalan, vanhainkodin ja suljetun rangaistuslaitoksen ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot; 2) päivähoitolaitoksen, koulun, hotellin, lomakodin, asuntolan ja ravintolan ilmanvaihtokanavat ja laitteistot. 4 §

Puhdistustyö

Puhdistuksessa tarkastetaan kanavien tiiviys ja palorajoittimen toiminta. Kanavien tiiviys tarkastetaan painekokeella, jos kohteen toiminnot edellyttävät erityistä tiiviyttä ja muutoin siltä osin kuin on syytä epäillä tiiviyden tasoa. 5 §

Puhdistuspöytäkirja

Puhdistustyön suorittamisesta laaditaan pöytäkirja, josta on annettava kappale rakennuksen omistajalle ja haltijalle tai huoneiston haltijalle. 6 §

Puhdistuspöytäkirjan sisältö

Puhdistuspöytäkirjaan on merkittävä: 1) kohteen tiedot; 2) työn suorittaja; 3) työsuorituksen ajankohta; 4) tehdyt puhdistustoimenpiteet ja niiden laajuus; 5) työmenetelmät 6) havaitut puutteet ja tehdyt korjaukset. Ilmanvaihtokanavien ja -laitteistojen puhdistaminen voidaan merkitä kiinteistön käyttö- ja huolto-ohjeeseen. 7 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2001. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 2001 Sisäasiainministeri Ville Itälä Yli-insinööri Jyrki Karvonen