Sisäilmaongelmien selvittäminen

Erilaiset sisäilmaan liittyvät puutteet ja viat ovat rakennuksissamme hyvin yleisiä. Useimmiten sisäilmaongelmat liittyvät puutteelliseen ilmanvaihtoon, rakennus- ja sisustusmateriaalien pöly- ja kemikaalipäästöihin, rakenteiden kosteus- ja homevaurioihin, epäpuhtauksia tuottaviin toimintoihin, epätyydyttäviin lämpöoloihin tai meluhaittoihin. Sisäilmaongelmien selvittäminen ja sisäilman laadun parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden määrittäminen vaativat tietoa sisäilmaan vaikuttavista tekijöistä ja rakennusteknistä ammattitaitoa.

Ongelmana huono sisäilman laatu ja siihen liittyvät oireilut

Alustavaan arvioon ja kartoitukseen taustatietojen kerääminen on olennaista, sillä näiden tietojen, sekä paikalla tehtyjen havaintojen perusteella muodostetaan alustava kuva sisäilmaongelmasta ja laajuudesta.
Yleensä sisäilmaongelmien ja niihin liittyvistä ongelmien taustalta löytyy useita tekijöitä, joten alustavan arvioinnin tekijältä vaaditaan laaja-alaista näkemystä ja kokemusta.

Teemme teille helpoksi toimintamallin huononsisäilman puhdistamiseksi. Aloitamme alustavalla arviokäynnillä, sekä kartoittamisella teemme tämän luonnollisesti paikan päällä. Annamme samalla käynnillä merkittäviä toiminta ohjeita ilmanlaadun parantamiseksi. Teemme myös kattavasta suunnitelmasta tarjouksen.Ota yhteyttä tai sähköpostilla info(at)jokevakiinteistot.fi

Lue lisää