ILMANVAIHTOKANAVIEN PUHDISTUS

Jokeva-Kiinteistöt puhdistaa ilmanvaihtokanavia ja ilmanvaihtojärjestelmiä lähes koko Suomen alueella. Hyvälaatuinen sisäilma vaikuttaa vireystilaan, unen laatuun ja yleiseen asumisviihtyvyyteen, mistä johtuen ilmanvaihtokanavien puhdistus on jokaisen kiinteistön perushuoltoon ja ylläpitoon liittyvä työ. Ilmanvaihtojärjestelmät pitää puhdistaa 5-10 vuoden välein riippuen järjestelmästä. Ilmanvaihtokanavien puhtaus ja ilmavirtojen oikea säätö tulee tarkastaa säännöllisin väliajoin

Ilmainvaihtokanavien ja järjestelmän puhdistustyö suoritetaan aina sovitun tarjouksen (sisällön) mukaisesti

Esimerkiksi (sisältöä): huom. ennen työn alkamista tilaajan kanssa sovitaan sisällöstä (tarjouspyynnon mukaan) erikseen, kaikki kohteet ovat yksilöllisiä, sekä niiden huoltotarpeet.

  • Ilmanvaihtojärjestelmä alipaineistetaan tarvittaessa.
  • Tämän jälkeen kaikki venttiilit irrotetaan ja tulpataan siten, että imu saadaan yhteen kanavaan kerrallaan.
  • Aloitustoimenpiteen jälkeen kanavisto puhdistetaan pyörivällä harjastolaitteella.
  • Kanavien harjauksen jälkeen pestään venttiilit ja tarkastetaan tiivisteet.
  • Seuraavaksi siirrytään itse ilmanvaihtokoneen huoltoon (työt sopimuksen mukaan). Ilmanvaihtokone puhdistetaan, kotelo pestään ja lämmönvaihdinkennot pestään.
  • Ilmanvaihtokoneen moottorit (siivekkeet) puhdistetaan ja samalla tarkistetaan muun muassa mahdolliset korroosiovauriot, laakerien kunto ja kondensiovesiputken toimivuus.
  • Puhdistuksen jälkeen työstä tehdään puhdistuspöytäkirja, josta ilmenee kaikki tarvittava informaatio työstä ja ilmanvaihdosta.

ILMAMÄÄRIEN MITTAUS- JA SÄÄTÖTYÖT

   Puhdistuksen jälkeen jokaisesta sisäventtiilistä mitataan ilmamäärien tulo- ja poistoarvot. Lopuksi sisäventtiilit säädetään tehdyn alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Työstä tehdään mittaus- ja säätöpöytäkirja. Ilmamäärien mittaus- ja säätötyö on suositeltavaa tehdä aina puhdistuksen yhteydessä, mikäli sitä ei ole lähiaikoina erikseen tehty.

ILMANVAIHTOKONEEN SUODATTIMIEN VAIHTO

  Ilmanvaihtokoneen suodattimet tulisi vaihtaa 2-3 kertaa vuodessa. Meiltä saat tarvittavat suodattimet ilmanvaihtokoneeseen.